Přednášky

    CESTA K HARMONICKÉMU ŽIVOTU POMOCI FENG SHUI

MINDFULNESS A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI V NÁS

Radan Zubatá

DECH A JEHO VLIV NA ŽIVOT

Václav Melicher