Zásady o zpracování osobních údajů

Zakoupením vstupenky účastník souhlasí s následujícími podmínkymi YogFestu Hor 2023

1. Nákup vstupenky:

Účastník vstupenku zakoupí buď prostřednictvím online předprodeje v UFFU (Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | náměstí Republiky 999 | 541 01 Trutnov, 

tel: 499 300 999 | IČ: 72049537 | DIČ: CZ72049537), nebo v den konání festivalu přímo na místě.

Vstupenky zakoupené v předprodeji jsou nevratné.

Na jednotlivé lekce se není potřeba přihlašovat nebo registrovat. V případě přednášek a lekcí v Sádhana yoga studiu platí, že včasný příchod na lekci do sálu Vám zajistí místo na lekci.


2. Odpovědnost:

Účastník nese po celou dobu trvání festivalu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost.
Respektujte svoje tělo a svoje limity, zvláště pokud máte zdravotní omezení nebo momentální

obtíže.

Nenechávejte své věci v areálu UFFA ani v Sádhana yoga studiu volně ležet bez dozoru, stejně tak cenné věci ve vašem voze. Pořadatelé nenesou odpovědnost za případné krádeže.

Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým

jednáním způsobí.  Organizátoři nenesou odpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním podmínek festivalu.

3. Foto/Video:

Festival budou dokumentovat naši fotografové. Budou se pohybovat s respektem k Vám a nebudou používat blesk. Natočené materiály budou použity pouze pro účely festivalu, tj. facebook, video z festivalu, atp. děkujeme za pochopení.

Účastník uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s
jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce, nebo v souvislosti s ní, smějí být
použity pro účely festivalu, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového

omezení.

4. Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem našeho webu poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme.

Slibujeme, že vaše údaje dostatečně ochráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR).
Správcem vašich osobních údajů je YogFest z.s.
Správcem osobních údajů je YogFest z.s., sídlem ul. Žižkova 184, 541 01 Trutnov, IČO 07926634, který provozuje webové stránky https://www.yogfesthor.cz/.


Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na

 e-mailovéadrese: garuda@yogfesthor.cz

5. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:i garuda@yogfesthor.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. 

6. Právo na výmaz 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).  Pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše audiozáznamy, fotografie ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. 

Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

7. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

8. Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše audiozáznamy, fotografie žádné jiné třetí straně nevydáme

Děkujeme za vaši důvěru!

Účely zpracování

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pro účely registrace, poskytování našich služeb a potenciální komunikaci s vámi pro marketingové účely.

Druhy zpracovávaných údajů

Shromažďujeme následující typy osobních údajů:

  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu.

Uchovávání a odstraňování údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu existence naší organizace. Máte právo zažádat o odstranění vašich údajů a my budeme postupovat podle vašeho požadavku.

Práva uživatelů

Jako uživatel máte následující práva ohledně vašich osobních údajů:

  • Právo na přístup k vašim osobním údajům
  • Právo na opravu nepřesných údajů
  • Právo na výmaz vašich údajů (pokud to není v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi)
  • Právo na omezení zpracování vašich údajů
  • Právo na přenositelnost vašich údajů

Zabezpečení dat

Vaše osobní údaje jsou chráněny. Přístup k údajům má pouze majitel účtu a je zajištěno opatření pro zabránění neoprávněného přístupu, ztráty nebo krádeže.

Cookies a sledování

Naše stránky v současné době nepoužívají cookies ani jiné technologie pro sledování chování uživatelů.

Kontaktní informace

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na kontaktním údaji uvedeném na našich webových stránkách.