Kodex

Aneb na co je dobré se připravit

Cílem YogFestu je jít do hloubky - výživně, autenticky, s odvahou a radostí. Oslavit jógu, ducha hor a lidské bytí. Je to ponor do vašich nejniternějších pocitů a emocí, které nabízejí příležitosti k prozkoumání, prožívání a žijícímu souladu s vaší hlubší duchovní povahou. Je určen pro každého bez rozdílu věku a schopností.

Abychom si ho mohli všichni užít, je dobré zvážit soulad s několika zásadami a řídit se jogínskými principy jám a nijám.

Podpořme sami sebe

  • naplněním vlastní podložky různorodou jógovou praxí 
  • donesením vlastních opakovaně použitelných mističek a příborů a opakovaně použitelné láhve na vodu, abychom snížili množství odpadu.

Vyvarujme se

  • Přivedení domácích mazlíčků
  • Alkoholu, drog, tabáku. Respektujme své tělo, srdce, mysl, ducha a svého bližního s láskou a radostí.
  • Mobilního telefonu s hlasitým zvoněním (oceníme tichý nevibrační chod)
  • Neustálého sledování sociálních médií

Doporučujeme, abyste pozorovali vaší duševní propojenost sami se sebou a nikoli s vnějším světem.