Ásany jako dočasné bytí

Ilona Limberská

Ásany nás učí cítit své limity. 

Každý pohyb a zastavení v ásaně je jako momentka v toku prožitků, přinášející nám příležitost zastavit se a vnímat své tělo a dech. 

Ásany nám dávají příležitost naučit se vnímat své limity, jak fyzicky, tak mentálně. Jsou to chvíle, které nás přibližují k pochopení dočasné přítomnosti.

Ásany nám také pomáhají komunikovat jasněji a jistěji, nejen se světem kolem nás, ale i sami se sebou. Každé zastavení v pohybu je podoba živého dění, které nám umožňuje vnímat, co říkáme slovy i tělem. TÍm získáváme odvahu jasně vyjadřovat své potřeby a přání.

Přijetím ásan jako ztělesnění dočasnosti se učíme, jak s minimálním úsilím dosáhnout hlubokého ponoru do proudu bytí. Tělo a dech se stávají našimi průvodci na cestě k sebepoznání a harmonii.

Ásany jako zastavení v pohybu a momentky v toku prožitků nás vedou k tomu, abychom poznali a udržovali své vnitřní i vnější hranice. Tímto způsobem nám ásany pomáhají žít v souladu s našimi skutečnými potřebami, posilují náš vnitřní klid a propojují tělo a mysl v harmonii.

Takové vnímání a praktikování nám přináší nejen fyzickou sílu a flexibilitu, ale také hluboký klid.