Rozhovor s Yogi Sat Náthem

 Yogi Sat Náth

jediný tradičně vycvičený 

a iniciovaný Guru v Čechách
žijící v Ašrámu v Dolní Čermné.
Držitel nejvyšší iniciace Nath panth - původců yogy.

Svět máme v rukou, ale u nohou nám neleží... .

1) Jakému směru jógy se věnuješ a proč?

Není Yoga jako jóga... Guru učí individuálně každého jedince a vytváří mu kultivační program technik yogy k harmonizaci těla a mysli za účelem úspěšné meditace. Guru využívá různých technik, u každého žáka jiných a často je učení různých žáků dokonce protichůdné, navzájem si odporující. Techniky jsou jen nástroje, důležitý je výsledek. Když má Guru více žáků, mohou praktikovat společně, ale každý dělá úplně jiné techniky. Guru mezi nimi prochází, opravuje nedostatky a každému ukazuje jiné varianty a možnosti, někde přidá, jinde ubere. Žáci nesmí techniky, ani zkušenosti navzájem sdílet. Cvičení moderní jógy ve skupinách je dobrou tělesnou přípravou, Guru pak má méně práce a je vyšší pravděpodobnost, že takového připraveného žáka přijme, avšak ke skutečné yoze skupinová jóga nevede. Jsem nositelem nejvyšší iniciace Náth panth, původců technik Laya a Hatha yogy, které jsou přípravou pro Raja yogu. Staří nátští mistři také používali pokročilé techniky Mantra yogy k Yoga Maye - magii, avšak to se již nedochovalo a tak užíváme nižších technik Mantra yogy k přípravě na Raja yogu. Naše tradice napsala většinu existujících textů o yoze, skutečné učení se však předává pouze z úst do ucha... Nejznámějšími učiteli tradice Náthů jsou Dada Guru Matsyendranáth a Guru Gorakhnáth.

2) Má tento směr nějaké speciální požadavky na vnější prezentaci studentů/učitelů a proč?

Náthové mají tři větve Guruů a aspirantů. Jedni jsou společensky žijící rodinného typu, Ti druzí celibátní asketové a třetí (v Indii dnes velmi potíraní, oficiálně dokonce zakázaní, avšak stále existující) jsou tantrikové. Guru a aspirant nemusí být ze stejné větve, typické dokonce je, že svůj životní styl aspirant časem mění, Guru nikoliv. Máme tedy dvě základní iniciace. Jednu pro společensky žijící aspiranty a druhou pro celibátní askety. Obě iniciace jsou odlišné a životy iniciovaných mají odlišná pravidla. Aspiranti rodinného typu nemívají vnější znaky, ale vše určuje Guru a tak i oni vyjímečně mají Jenevue (nátský iniciační amulet). Jenevue je složitě vázaný provázek z černého ovčího rouna, na kterém je zavěšen kroužek a pod ním špička rohu z nosorožce. V dnešní době používáme dřevěné či kovové píšťalky. Pod náboženským tlakem byl také přidán křišťál a rudraksha (pecka plodu stromu Elaeocarpus granitu). Asketičtí aspiranti žijí velice disciplinovaný život pod každodenním dohledem svého Gurua. Když je Guru se svým žákem zcela spokojený, a to může trvat mnoho let, nabídne mu další iniciaci, při které získá titul Yogi a stane se sám Guruem. Při této iniciaci musí aspirant prokázat kontrolu mysli v bolesti. Guru mu nožem před zraky stařešinů tradice prořeže chrupavky uší a umístí velké naušnice. Aspirant nesmí projevit bolest, ani jinak ukázat slabost. Tento rituál trvá 21 dní, je velice bolestivý a součástí je půst a různé další techniky. Náthové, jakožto ochránci původní tradice yogy se tak velice odlišují od ostatních tradic a bývají respektovaní. Dnešní situace v tradici je politování hodná, zbylo již jen pár Guruů a většina z Náthů jsou dnes zkorumpovaní pokrytci...

3) Kde a u koho se učíš/učil? Proč jsi si vybral právě tohoto učitele?

V mnoha zemích jsem žil se světoznámými i světem zapomenutými mistry různých tradic. Hledal jsem skutečnou praktickou pragmatickou změnu. Roky jsem žil jako buddhistický mnich, roky jako asketa, studoval filosofii, dělal různé extrémy...hledal. Až v Indii jsem potkal skutečného Gurua, dnes mám jeho jméno, což je velice stará tradice úcty. Opravil mi tělo, naučil mne zajímavým technikám, ukázal jak žít a ne jen přežívat. Byl velice přísný a nekompromisní. Když jsem ho potkal nevěděl jsem nic o tradici Náthů, kdyby byl býval třeba Sufi, jsem dnes Muslim. Bylo to tvrdé a syrové, bezcitné, ale správné. Prošel jsem mnohými zkouškami a mnohokrát prohrál. Nakonec mi jednou dal letenku do Prahy, určil, co musím vykonat, nebo se nesmím do Indie vrátit. Pak mi také řekl, jak poznám svého nového Gurua. Od té doby jsem ho již nikdy neviděl, i když jsem ho dlouho hledal. Pak jsem zaslechl o rebelujícím podivínu v Nátské tradici Yogi Suraj Náthovi. Jel za ním a byl to on. Splňoval veškeré specifika, jaký že můj nový Guru bude. Pak jsem ho oficiálně přijal za Gurua a stal se iniciovaným Náthem. 21.12.2012 jsem pak přijal nejvyšší iniciaci, titul Yogi a tradiční naušnice.

4) Proč jsi začal jógu praktikovat a jak dlouho se jí věnuješ?

Pracoval jsem v gastronomii na Pražském hradě a v luxusních hotelech. Nosívali jsme těžké stříbrné podnosy a broušené sklo. Byl jsem křivý jak paragraf a pravidelně chodil na opichy páteře. Tamní nemorální prostředí mne hluboce svíralo v srdci a dostal jsem se do intenzivní mentální nepohody a suicidálního myšlení. Napadlo mne, že mají třeba Ti východní fousáči pravdu, když píší o našem konzumním, nevědomém, scestném životě. Byl jsem nešťastný a potřeboval jsem velkou změnu... vydal jsem se pěšky do Indie, procestoval mnoho zemí, zatoulal se daleko mimo trasu, ale nakonec tam došel. Na první jógu mne někdy kolem 1999 vytáhla kamarádka. Byli tam samí gymnasti a Buddhové a já - zakomplexovaný krypl... tak jsem bulel a utekl. Na cestě jsem potkal první učitele a začal praktikovat. Dělalo mi to náramně dobře a já chtěl víc... a každý rok si uvědomuji, že jsem loni ještě nebyl dost citlivý a vím, že to nemá konce a mám z toho radost. Mým cílem tohoto života je vysloužit si zrození v rodině Yogínů... filosofickým řečem o osvícení se z hlouby břicha směji.

5) Věděl jsi hned, že chceš být učitelem jógy? Kde převážně učíš a proč jsi zvolil toto místo?

Kdo chce být učitel trpí mentální disharmonií, v yogových technikáliích se to nazývá rajasická manipura, touha po moci, slávě atd. , nebo spasitelským komplexem. Ani mne to nenapadlo. Do Čech jsem se vůbec vrátit nechtěl a brečel jsem jak želva, když jsem to dostal jako Aadesh (příkaz). Žádný skutečný yogi nechce být učitel, má co dělat a nechce plýtvat časem... Na druhou stranu každý dobrý yogi musí být Guru, tam totiž teprve čekají nejdrsnější konfrontace a hloubka poznání. Jinými slovy, povinností dobrého žáka je být učitel, avšak nikdy ne jako samozvanec, nebo certifikovaný rychlojehla, ale až dozraje čas, Guru mu tuto povinnost určí. A tak jsem to měl já. Napřed jsem v Čechách hledal, kde bych mohl žít a učit, ale pak jsem pochopil, že to je moje práce, založit novou větev Náthů v Česku a založil jsem Ašrám v Dolní Čermné. Výběr tohoto místa by mohl být vyložen jako neuvěřitelná souhra mnoha náhod, to by si ale yogi se znalostí Karma Siddhanta (principů karmy) nikdy nemyslel. Každý týden učím také v Mladé Boleslavi, Praze, Letohradě a obecně přijedu kamkoliv, kam jsem pozván.

6) Na YogFestu máš přednášku na téma Nath vidya - proč Ti toto téma přijde důležité?

Nath Vidya - moudrost Náthů. Původní učení je zcela odlišné od moderních knižních náboženských propagand. Jsem ochránce a "propagátor" tradice yogy. Snažím se dělat své poslání nejlépe jak dovedu. V životě jsem potkal opravdu mnoho nadějných aspirantů, kteří byli vykastrováni různými filosofiemi a náboženskou propagandou. Vynakládali mnoho úsilí, avšak špatným směrem... Povím Vám, co mám na srdci, nejsem kazatel, dávám vizi, respektive rozbourávám vypůjčené mentální rámce a ukazuji jednoduchost a pragmatičnost původního učení. O těle, o mysli, kauzalitě. O citu, pocitech, emocích, myšlení. O lásce, soucitu, lpění, chtění, vztazích. O inteligenci. O světě, životě. Jak v tom být celistvý a harmonický. Jak být pánem své reality. Není v životě nic důležitějšího než pochopit proč a hlavně jak.

7) V hlavním sále Uffa povedeš lekci s názvem Relaxace. To budeme 75 minut spát?

No, po pravdě někteří si po celodenním programu asi i chvilku schrupnou, ztratí kontrolu své mysli, (podlehnou svým tamasickým tendencím). Jiní nebudou moci mysl ovládat, budou přemýšlet (pod vlivem rajo guny). Povím Vám základy Laya yogy, pod kterou řízené relaxace patří. Takže na začátek kousek teorie, ale jen tak, abyste věděli proč... Kdo totiž není schopen ovládat mysl v leže, by v sedě jen ztrácel čas a meditace mu zůstane navždy jen slovem. Buď ovládáš svoji mysl svojí inteligencí, nebo Tvá mysl ovládá Tvoji inteligenci. A v sedě Tě navíc konfrontuje stav Tvého těla... a to nebývá příjemné. My ale budeme ležet a příjemné to bude. Zkusíme, co se svojí myslí umíte... vyzkoušíme ochutnávky různých technik z tradičního systému "vstřebávání" Laya yogy.

Těším se na Vás

Yogi Sat Náth

Více se o ášramu v Dolní Čermné dozvíte zde.