PŘEDNÁŠKA - Bolest vede k duši


Dr. Tomáš Rychnovský, Ph.D.

Dr. Tomáš Rychnovský, Ph.D., je zkušený fyzioterapeut specializující se na léčbu lidské bolesti, této oblasti se věnuje od roku 1999. Absolvoval fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal doktorský titul. 

Svou specializaci na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému rozvíjel pod vedením světově uznávaných odborníků, jako jsou Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., a Prof. Karel Lewit. V rehabilitační klinice v Motole strávil 10 let, kde získal základní znalosti o nejnovějších terapeutických postupech.

Ve své praxi vychází z přesvědčení, že mysl a tělo jsou neoddělitelné. Věří, že mnoho fyzických bolestí pramení z psychických problémů a že pro úspěšnou léčbu je nezbytné zohlednit obě tyto stránky.

Lidé podle Dr. Rychnovského často trpí bolestmi, protože přestali naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Tělo bolí, když je mysl plná strachu a nedůvěry. Podle něj každá bolest má svůj příběh a nevzniká náhodou. Pro její odstranění je nutné najít začátek tohoto příběhu a pochopit jeho příčinu.

Ve svých seminářích a terapiích Dr. Rychnovský učí, jak stabilizovat a rozhýbat páteř, jak se zbavit tělesné bolesti a předcházet jí. Klade důraz na nalezení rovnováhy mysli a těla a na zvládání stresu. Své metody aplikuje nejen na jednotlivce, ale také ve firmách, kde se věnuje tématům jako je stress management a hluboká stabilizace páteře.

Je spoluautorem knihy "Každá bolest má svou příčinu", která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Albatros. Ve své práci čerpá z osobních zkušeností, což mu umožňuje doporučovat postupy, které skutečně fungují. Dr. Rychnovský pomáhá lidem nalézt zdraví, radost a klidnou mysl tím, že se soustředí na propojení tělesného a duševního zdraví.

Jaký vztah mají naše myšlenky a fyzické bolesti, které prožíváme? Když někoho bolí záda, špatně se dýchá, nemůže protáhnout ruce anebo uvolnit nohy, je možné, aby to mělo původ i v myšlenkách a v naší duši? Jaký bychom tedy nejlépe měli mít vztah sami se sebou? Vztah k našemu tělu i k naší psychice? O tom bude povídání s fyzioterapeutem Tomášem Rychnovským. Expertem na propojení těla a duše.