EOV = EXTRA OKULÁRNÍ VIDĚNÍ - Ivana Duchová

Co myslím, to tvořím.

Termín "EOV" znamená "Extra Ocular Vision" nebo také "Extra-Oculomotor Vision".

 Jedná se o schopnost vidět nebo vnímat objekty, jevy nebo informace mimo běžné zrakové pole očí. Tato schopnost je někdy spojována s parapsychologickými jevy nebo mystickými zkušenostmi, kdy lidé tvrdí, že dokáží vidět bez použití svých fyziologických očí.

V některých kontextech může být EOV zkoumáno jako fenomén, který překračuje běžné vnímání a který může být spojen s meditací, duchovními praktikami nebo mystickými zkušenostmi. Je důležité si však uvědomit, že EOV není vědecky potvrzeným fenoménem a jeho existenci nelze jednoznačně prokázat standardními vědeckými metodami.


Co můžete očekávat:

  • co je to za metodu, o čem je, v čem spočívá, jak funguje, proč je tak účinná, přínosy, výsledky
  • představení kurzů EOV
  • malá ochutnávka toho, jak to vlastně funguje (vyvolání obrazu z vašeho podvědomí)
  • ukázka "vidění přes masku" (děti předvedou, jak umí vidět a číst bez použití fyzických očí)
  • na závěr společná meditace na očištění od negativních emocí


O Ivaně

Jako matka jsem hledala efektivní způsoby, jak vylepšit vztah se svými dětmi a pomoci jim pochopit a vnímat svět. Četla jsem knihy, poslouchala besedy, chodila na konzultace a meditovala. Nakonec jsem objevila mexickou metodu EOV – extra okulárního vidění, kterou absolvovaly mé děti i já jako lektorka. Po absolvování této metody mé děti doslova rozkvetly, posílila se jim sebedůvěra, vnímavost a vůle, a zlepšily se ve škole i ve svých dovednostech.