MEDITACE 

Ilona Limberská

METI (Meditation of Loving-Kindness) je forma meditace, která se zaměřuje na kultivaci laskavosti soucitu. Tato meditační praxe má původ v buddhistické tradici, konkrétně ve Vipassaně a v mettá bhávaně, což je buddhistický výraz pro meditaci laskavosti.

Pro ty z nás, kteří mají tendenci být skeptičtí se může meditace milující laskavosti zdát příliš jednoduchá a příliš sladká.

Ve skutečnosti je milující laskavost o kultivaci lásky jako síly, nástroje, který nám pomáhá překonat naši tendenci vidět lidi (včetně nás samotných) jako oddělené, prakticky a výhradně izolované bytosti. 

Milující laskavost nás povzbuzuje k otevřenému přístupu ke druhému s empatií a vyvážeností. Je to cvičení, které vyžaduje, abychom se odpoutali od předsudků, předpokladů a škatulek, do kterých se zavíráme.