Lebeda Ladislav
Sem vložte podnadpis

30 let osobní jógové praxe - Rádža jóga

Náplní přednášky je seznámení s Rádžajógou a osobními zkušenostmi s třicetileté praxe, která je zakomponována do běžného života. Zároveň je přednáška míněna jako úvod k vlastnímu hathajogickému cvičení.

Ladislav se józe se věnuje třicet let, z toho žil deset let v ústraní asketickým životem. Učitelské jógové praxi se věnuje od roku 1990. Bližší info

Kdy: 24. října 2020

Čas: 13:45 - 14:45

Cena: 100,-Kč

Kde: přednáškový sál UFFO Trutnov

vstupenka