Ondřejka Bachtíková

Péče o poraněná zvířata v KRNAPu

O jogínech se vždy tradovalo že rozumí řeči rostlin a zvířat. To zatím zvládá málokdo z nás, a proto si přiblížíme, práci lidí, kteří ochraně zvířat věnují svůj (nejen) pracovní čas.

Dozvíte se více o práci záchranné stanice a její specifika na území Krkonošského národního parku KRNAPu.  Popovídáme o historii útulku a jeho přerodu na záchrannou stanici. Osvětlíme spolupráci s ostatními organizacemi subjekty a republiková činnost v rámci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Chybět nebude ani informace o rozličných veřejných doprovodných programech a aktivitách záchranné stanice.