Jan & Jakub Dvořákovi
Sem vložte podnadpis

Koncert původní indické hudby

Čekají vás sitar, tabla, zpěv

Na programu večera bude několik koncertních bhajanů (indické duchovní písně) v původním jazyce (Hindi, Sanskrit). Na úvod nebude chybět krátké představení exotických nástrojů, včetně jejich předností z hlediska harmonizace jemných energií člověka. Před každým bhajanem, jenž původně byl básní od slavného jógina Kábíra, zarecitujeme český překlad textu.

Indická klasická hudba je tisíciletími prověřena jako plně funkční duchovní hudba, jež respektuje všechny zákony přírody i ducha a tudíž přirozeně vede člověka k harmonii, pročištění energetických drah a tím k intuitivnímu pochopení těchto jemných zákonů. Čistě akustické nástroje jsou pečlivě zkonstruované, aby mohly efektivně sloužit tomuto vznešenému účelu.

Pojďme se společně přenést do čisté krajiny klidu a nechat se prostoupit průzračnými tóny pradávných melodií.