Jóga smíchu

Petr Fridrich

sobota/12:00-13:15 Sádhana yoga studio


Smějete se rádi?

Jóga smíchu (hasya yoga) je jedinečný koncept cvičení, který je založen na vědecky ověřeném faktu, že se každý může smát bez důvodu, vtipu, humoru, komedie či jiných vnějších podmínek.

Smích se vyvolá pomocí speciál­ních cviků zvaných Smíchocviky, která jsou založena na skupinové dynamice, očním kontaktu a dětské hravosti. Samotný princip spočívá v tom, že lidské tělo není schopno rozlišit simulova­ný a spontánní smích. Dopady smíchu simulova­ného jsou proto naprosto stejné jako u spontánního. Lidská mysl je schopná tento rozdíl poznat, tělo však nikoli.

Kombinací hlubokých dechových technik a speciálních cviků se smíchem dochází k okysličení těla a mozku, což vede k příjemným pocitům, zdraví a uvolnění.

Budeme se hodně smát, malinko mluvit, hrát si a při závěrečné relaxační technice zregenerujeme celé své tělo.


Smích je přirozený a nejlevnější lék

Udržuje pozitivní mentální postoj v těžkých chvílích

Snižuje stres a posiluje imunitní systém

Jde o snadné a zábavné cvičení pro zdraví a štěstí

Udrží Vás v dobré náladě a veselé po celý den


Petr Fridrich společně s Karlem Nešporem patří k hlavním mediálním tvářím jógy smíchu v České republice, kterým se podařilo získat jógu smíchu do podvědomí.