FUNKČNÍ A ZDRAVÝ POHYB

Všechny cesty vedou do břicha

Radek Laci

Radek neměl v životě jednoduchý start, přesto dokázal vystudovat vysokou školu a vypracoval se v jednoho z nejžádanějších osobních trenérů. 

Radkův životní příběh je cestou objevování a růstu, kterou formují dvě hlavní hodnoty: pomoc a pohyb. Vyrůstání v dětském domově ho naučilo, jak důležité je pomáhat druhým, což ovlivnilo jeho přístup k životu a práci.

Lekce s Radkem jsou více zážitkem než obyčejnou lekcí. Je průvodce světem posilování s vlastní vahou, fitness a jógy.

Využívá metod fasciálního a reflexního uvolňování, kompenzační techniky a čerpá ze školy profesora Pavla Koláře. 

Jeho přístup je založen na tom, že cvičení by mělo být pohodové a prostředí, ve kterém se cvičí, by mělo umožňovat každému být sám sebou. Věří, že tímto přístupem dochází k posunu vnímání pohybu a že pěkné tělo je pouze vedlejší přidanou hodnotou.

S jeho odborným vedením a zkušenostmi v oblasti posilování s vlastní vahou, fitness, jógy a rehabilitace se můžete těšit na inspirativní a efektivní lekci.