Ondřej Lunga

Fascinace fasciemi 


aneb možnosti využití automasážních myofasciálních technik pro jógovou praxi

Ondřej patří v ČR mezi průkopníky uvolňování těla ve sportu na bázi práce s fasciemi, což přináší zlepšení jakýchkoliv pohybových aktivit např. provádění pozic v józe, obratnost při fotbalu apod.

Fascie. Není to žádný nový pojem, žádná nová revoluce. Je to další kamínek v celkové stavbě celého pohledu na tělo při sportu. Fascie jsou mnohem více než jen plastický obal kolem našich svalů. Nové poznatky bourají zastaralé tradiční přístupy, je třeba nový pohled na věc. Fascie jsou našim největším sensorickým smyslem a proto může být až fascinujicí zkoumat, hledat způsoby ovlivňovaní této trojrozměrné kolagenní sitě, která spojuje a zároveň odděluje na úrovni jednotlivých vrstev naše tělo.

Můžete se těšit na srozumitelnou inspirativní kombinaci teoretických vědeckých poznatků a jejich praktické aplikace. Vyzkoušíte si několik automasážních technik za účelem aktivace či uvolnění s využitím masážních válců a míčků. Přidáme také návazné techniky pro protažení a podporu elesticity pro zdravější a pružnější tělo.  


Kdy a kde: 24. října 2020

v 9:30-10:30h

Přednáškový sál UFFO 

vstupenka: