Přednáška - O DECHU

Rádi bychom vás pozvali k tomu, abyste si přišli poslechnout naše inspirující přednášky, a to úplně nezávisle na tom, zda se zúčastníte celého festivalu

Václav Melicher

Přednáška o dechu prozkoumává fascinující cestu tohoto tichého, ale neocenitelného procesu, který je mostem mezi naším vnitřním a vnějším světem. Skrze hluboké pochopení dechu a jeho vztahu k našemu zdraví, mysli a emocím, odkrýváme nové možnosti pro seberealizaci a celkové blaho. Ponořte se s námi do tajů dechu a jeho transformační síly.

CO VÁS ČEKÁ?

- Usazení se (mentálně) – pozorování dechu a krátká "meditace"

- Trochu teorie o správném dýchání a jak to ovlivňuje náš běžný život (i v aktivitě – sport, jóga, těžká práce atd.)

- Jak se zklidnit a jak aktivovat dechem

- Technika 21x OM - práce s dechem + zpěv – (zpřítomňující a uzemňující technika, zároveň práce s plnou kapacitou plic a rozezpívání jako bonus )

- Praktické cvičení