ČAKRA JÓGA 

Barbora Hu


Čakra jóga® je synktetickým směrem vycházejícím převážně z tantricko-jógové energetiky, jóga terapie, body terapie a transpersonální psychologie.

Je souborem filosofie a praxe, prohlubující a ztmelující různé úrovně sebezkušenosti na poli těla a lidské psýché.

Prakticky pracuje s pozorností a všímavostí mezi zpětnými vazbami (tělo-mysl), které prohlubuje a zvědomuje.

Čakra jóga ideově vychází z přesvědčení, že vše je energie, v různých kvalitách, úrovních projevu či latence a oddělenost je jen relativní pojem.

Člověka vnímá jako živý celek v neustálé energetické interakci mezi vnitřním a vnějším, ,,vyšším a nižším", osobním a kolektivním.

Čakry lze v tomto pojetí vnímat jako jemné přenašeče signálu, energetické křižovatky, kde se v živé komunikaci spojují informační toky systémů našeho těla a různých vrstev našeho vědomí.

Mají vztah k naší tělesné stavbě, fyziologii, sebepojetí, ke způsobu, jakým chápeme sami sebe, druhé lidi a jakým vidíme vnější svět.BARBORA HU

Jógou se zabývá půlku svého života. Je pro ni mapou na cestě k integritě.

Zajímá ji vztah mezi vnitřním a vnějším, osobním a nadosobním, v otáčivé perspektivě.

Je vystudovaný indolog a kulturolog, v praxi spíše experimentátor v poli poznání.

Je maminkou Tadeáše a Idy, lektorkou jógy a hypnoterapeutkou, autorkou několika knih o józe, publicistkou.

Má ráda les a jazz, hory a zen, poezii psanou a živou, černou kávu, černobílou fotku, zelený čaj, červené víno, malbu a kresbu, podzim a jaro a většinu věcí mezi tím. Sbírá lišejníky a píše neveřejnou poezii malých forem.