Křišťálové zpívající misky

Alžběta Pešková

Křišťálové zpívající misky produkují vibrační zvuk, který rezonuje s čakrovým systémem našeho energetického těla. Tato terapie vytváří silné vInové pole, které v nás hluboko prostupuje

do úrovní všech našich těl (fyzického, emocionálního, mentálního, duševního a

duchovního). Vibrace slouží k zvýšení vlastní energie. Ovlivňuje aktivitu mozkových vln, čímž podporuje dosažení vyšších sfér vědomí a duchovního poznání. Na fyzické úrovni působí na krystalické struktury křemíku čímž proniká hluboko do měkkých tkání, kde nás léčí na buněčné úrovni.